Waar ben je naar op zoek?

Zoek

Meer woningen, cultuur, horeca en vermaak in centrumgebied Amsterdamse Poort

Amsterdamse Poort verandert de komende jaren naar een veelzijdig regionaal centrumgebied. Er komt meer ruimte voor woningen, horeca, cultuur en vermaak. De gemeente Amsterdam en CBRE Global Investors tekenden deze week een overeenkomst om hierin samen op te trekken.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): “Amsterdam Zuidoost verdubbelt de komende 20 jaar in aantal woningen en in aantal inwoners. Amsterdamse Poort als levendig, gevarieerd en duurzaam centrumgebied in Zuidoost is daarom hard nodig. We willen dat dit gebied ook straks écht blijft aanvoelen als het hart van Zuidoost met een eigen, lokale identiteit. Naast meer woningen en nieuwe winkels zetten we daarom fors in op voorzieningen en functies die het karakteristieke Zuidoost-gevoel versterken. Dat doen we door inwoners en ondernemers in Zuidoost kansen te geven op een nieuwe woning of te ondersteunen bij het opstarten van een onderneming. Gezamenlijk maken we zo van Amsterdamse Poort een uniek stadscentrum voor Amsterdam én de regio.”

Meer woningen

CBRE Global Investors heeft plannen voor 600 nieuwe woningen op verschillende plekken in centrumgebied Amsterdamse Poort. Eind vorig jaar is al gestart met de bouw van bijna 900 woningen door verschillende ontwikkelaars. In totaal komen er daarmee minimaal 1.500 nieuwe woningen in het gebied, waaronder sociale, middeldure en vrijesectorwoningen. Partijen onderzoeken de mogelijkheden om zich aan te sluiten bij de proef in Amstel III waarbij een kwart van de huurwoningen door voorinschrijving wordt toegewezen aan mensen die al wonen in Amsterdam Zuidoost.

Centrumgebied met meer dan alleen winkels

In het centrumgebied Amsterdamse Poort is straks meer te doen dan alleen de dagelijkse boodschappen. Er wordt ingezet op een groter en gevarieerder aanbod tot later in de avond; van restaurants, sport, kunst tot en met cultuur. Onder meer in de vernieuwde Shopperhal streven partijen naar een mix van horeca en voorzieningen met ruimtes voor kleinschalige evenementen zoals (kook)workshops, muziekoptredens en food-gerelateerde festiviteiten. Daarnaast krijgt het winkelgebied een flinke opknapbeurt en worden de parkeergarages de komende jaren onder handen genomen te beginnen met parkeergarage P22.

Ruim baan voor lokaal ondernemerschap  

CBRE Global Investors wil het karakter van de Amsterdamse Poort behouden en versterken door extra ruimte te bieden aan lokale ondernemers. Nu al wordt geëxperimenteerd met winkelruimtes voor verschillende initiatieven uit het stadsdeel. Daarin wordt ook onderzocht waar andere type functies het best tot hun recht komen. Voorbeelden zijn tentoonstellingsruimte OSCAM, de dependance van Pakhuis de Zwijger en een pop-up winkel  waar afwisselend onder andere Patta, de Bijlmerbox en FILTER recentelijk hun deuren hebben geopend. Binnenkort wordt ook onderdak geboden aan Foundation Amsterdam Hip Hop Academy.

Amsterdamse Poort is onderdeel van ArenAPoort

In de ontwikkelstrategie ArenAPoort 2030, die binnenkort ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Amsterdamse gemeenteraad, staan plannen voor zo’n 5.700 woningen, 80.000 m2 kantoren en 13.000 m2 winkels. De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in mooiere pleinen en straten, meer groen tussen de gebouwen en een betere bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers. ArenAPoort, met daarin Amsterdamse Poort, verandert daarmee in een levendig en volwaardig stadscentrum.

Meer informatie op www.amsterdam.nl/projecten/arenapoort-stadshart-zuidoost

Volg onze socials

En hoor als eerste over de gratis events en feestjes in de Poort, doe mee aan winacties én maak kennis met buurtbewoners en ondernemers uit Zuidoost.